DANMARKSMESTERSKABERNE I ADVENTURE RACE

Ved at kalde et udvalgt løb for Danmarksmesterskab, er det ønsket at trække hele eliten og bredden til stævne.
Tanken med DM er ligeledes at trække sporten tilbage til dens oprindelige tanke: En lang, hård, flot konkurrence, der bliver vundet af det mest alsidige hold. Det er ikke nok blot at kunne løbe og cykle. Du skal kunne orientere både dag og nat, padle, klatre, svømning, køre på inliners samt have et køligt overblik.

Der afvikles både et DM Master (Lang) og et DM Challenge (Kort).

Minimumskrav til DM Master

 • Løbet skal opfylde kravene for DARU CUP løb (DARU standardregler)
 • Estimeret vindertid skal være minimum 18 timer og max 30 timer.
 • Minimum 4 discipliner blandt følgende: løb, mtb, klatring, Inliners, kajak, kano, SUP eller adventure svømning.
 • 25 til 50 % af løbstiden skal foregå i mørke.
 • Minimum 25 % af løbstiden skal være overkrops discipliner blandt følgende: adventure svømning, klatring, kajak & kano.
 • Løbsledelsen må gerne sætte krav til tekniske færdigheder forud for løbet. Fx makkerredning i kajak, sikrings teknik på reb.
 • Der skal tilknyttes en banekonsulent og dommer ved DM
 • Der skal fremlægges en klar mediestrategi, der sikre omtale i relevante medier, løbende rapportering fra løbet til interesserede og annoncering af resultatet maksimalt 2 døgn efter målgang.


Minimumskrav til DM Challenge

 • Løbet skal opfylde kravene for DARU CUP løb (DARU standardregler)
 • Estimeret vindertid skal være minimum 6 timer og max 10 timer.
 • Minimum 3 discipliner blandt følgende: løb, mtb, klatring, kajak, kano, SUP eller adventure svømning.
 • Max 25% af løbstiden må være i mørke, men hele løbet må gerne afvikles i dagslys.
 • Orienteringsniveauet må ikke være for svært, mellemsvært niveau anbefales. Forsøg at placere posterne så holdene kan vælge let orientering for at komme frem til posterne. 
 • Løbsledelsen må gerne sætte krav til tekniske færdigheder forud for løbet. Fx makkerredning i kajak, sikrings teknik på reb.
 • En etape må max være 2 timer, for at sikre mange skift.
 • Der skal indgå taktiske elementer der lønner holdet som tænker sig om.
 • Der skal tilknyttes en banekonsulent og dommer ved DM.
 • Der skal fremlægges en klar mediestrategi, der sikre omtale i relevante medier, løbende rapportering fra løbet til interesserede og annoncering af resultatet maksimalt 2 døgn efter målgang.


Minimumskrav til deltagere i DM

For at vinde titlen som danmarksmester skal alle på holdet være over 18 år og danske statsborgere eller bopæl i Danmark, og det skal være et mix-hold. Hold, der ikke opfylder disse krav, kan deltage ved DM, men holdet kan ikke vinde titlen som danmarksmester.

Placering af DM Master og DM Challenge

Ansøgningsfristen for at få lov at afholde DM er 15. oktober 2 år før det DM der ansøges om. Afgørelsen skal være truffet senest 1. december i ansøgningsåret.
F.eks. er ansøgningsfristen for DM i 2015 den 15. oktober 2013 og afgørelsen skal være truffet senest 1. december 2013.
En ansøgning, der beskriver racet så præcist som muligt, uden at give læserne fordele ved selve racet, fremsendes til DARU’s mail: mail@ar-union.dk

Ansøgning fremsendes til DARU’s bestyrelse og her afgøres placeringen af DM.

Ansøgere til DM må ikke deltage i debatten om DM’s placering. 

 

Junior Danmarksmesterskabet i Adventure Race

Minimumskrav til DM

 • Løbet skal tage udgangspunkt i DARU CUP standardreglerne.
 • Vindertiden skal være minimum 5 timer og max 7.
 • Løbet skal afvikles april-juni og stemme overens med efterskolernes kalendere og prøver.
 • Et hold består af 3-4 deltagere, men fastlægges af den pågældende arrangør.
 • Minimum 3 discipliner blandt følgende: løb, mtb, klatring, kajak, kano, SUP eller adventure svømning.
 • Minimum 25 % af løbstiden skal være overkropsaktiviteter (kajak, klatring, kano, SUP, adventure svømning mm.). Deltagerne skal kunne lave en makkerredning i kajak og ved evt. kanosejllads skal dette foregå i beskyttet og kystnært farvand.
 • Niveauet og sværhedsgraden på aktiviteterne skal afstemmes til unge under 18 år.

Minimumskrav til deltagere i DM Junior

Alle på holdet skal være fyldt 15 år på løbsdagen og må højest fylde 18 år i løbet af Cup-året. Holdet skal være Mix. Hold der ikke opfylder dette kan deltage i racet, men ikke i DM.

Hvis deltageren er under 15 år, men både lærer og forældre/værge føler de er egnet, kan der søges dispensation hos den enkelte løbsarrangør.

 

Højskole-Danmarksmesterskabet i Adventure Race

DM for højskole-elever afvikles i forbindelse med højskole stævnet i efteråret. Mesterskabet arrangeres af højskolerne selv og har som sådan ikke noget med DARU at gøre - udover, at DARU støtter idéen.