Hvad er DARU?

HVORFOR EN UNION?

Tilbage i 2010 mødtes løbslederne fra de danske adventure races for at koordinere løbskalenderen og udveksle erfaringer. På mødet opstod ideen om Dansk Adventure Race Cup, som succesfuldt blev gennemført i 2011.

Som en naturlig følge heraf fulgte ideen om oprettelse af et forbund eller en union, så de udøvende adventure racere også kunne få indflydelse på sportens fremtid.

Samtidig oplevede sporten en stor fremgang med mange løb og rigtig mange deltagere. Derfor var et sammenhold og et fællesskab på tværs af landet både muligt og vigtigt.

Dette blev starten på Dansk Adventure Race Union (DARU).

Unionens bestyrelse består af frivillige adventure racere, løbsledere og foreningsmedlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, og du kan finde medlemmerne under DARU Bestyrelse.

FORMÅL

Unionens formål er

  • at skabe et fællesskab for adventure racere i Danmark og derigennem styrke sporten
  • at skabe et sammenhold mellem danske adventure race-foreninger for at understøtte arbejdet med at få nye medlemmer
  • at udbrede kendskabet til adventure race
  • at støtte løbslederne af danske adventure races ved at arrangere fælles løbsledermøder til erfaringsudvekslíng og frugtbar debat
  • at følge og formidle adventure races i både Danmark og udlandet gennem nyhedsstrøm på bl.a. Facebook

Unionen styrer den årlige DARU CUP, som opererer med et fælles regelsæt - og DARU sørger for, at løbene får tilknyttet en dommer til at sikre fair afvikling.

DARU udsteder også retningslinjer for afholdelse af det årlige DM i adventure race.

På et lidt højere plan ønsker DARU at fastholde og udbrede "adventure race-ånden":

  • Vi færdes i naturen med respekt og efterlader kun fodspor.
  • Hele holdet racer sammen og når frem til alle poster - også selv om der ikke er nogen der kigger.
  • Hele holdet støtter og hjælper hinanden frem til mål - holdet er ikke stærkere end det svageste led.

Det er DARU's drøm, at endnu flere godtfolk skal dyrke adventure race og få øjnene op for denne fantastiske måde at nyde naturen på.